krab výroba svíček
Čeština Deutsch English

ochrana osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem KRAB BRNO, s.r.o. se sídlem Zakřany 258, 664 84, Česká republika, IČ: 26242559 a jeho zaměstnanci pro níže stanovený účel. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, že tento souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a že jsem byl poučen/a v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů, o právech podle § 21 zákona, jakož i o právu tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce. Zároveň potvrzuji, že osobní údaje uvedené v mém životopise jsou pravdivé a přesné.

Účel zpracování osobních údajů

Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem získání zaměstnání nebo podobné formy spolupráce a bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění jmenovaného účelu.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.